Đề xuất trình trạng khẩn cấp nếu ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Ông Lê Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường thông tin về luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Ảnh: CTV
Ông Lê Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường thông tin về luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Ảnh: CTV
Ông Lê Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường thông tin về luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Ảnh: CTV
Lên top