Đề xuất cải tạo sông Tô Lịch của JVE: Kinh phí duy trì từ đâu?

Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE.
Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE.
Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE.
Lên top