Đề nghị xử phạt Cty vứt xác heo chết ra sông Sài Gòn gần 300 triệu đồng