ĐBSCL: Đối mặt hạn mặn lịch sử ngay những ngày áp Tết

Hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh khó kiểm soát nước phục vụ cho sản xuất. Ảnh: NHẬT HỒ
Hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh khó kiểm soát nước phục vụ cho sản xuất. Ảnh: NHẬT HỒ
Hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh khó kiểm soát nước phục vụ cho sản xuất. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top