Đầu tư nhà máy xử lý rác xây dựng, tại sao không?

Ở TP HCM, ước tính mỗi ngày thải ra khoảng 2.000 tấn rác xây dựng, nhưng vẫn chưa có nhà máy xử lý loại rác này. Ảnh: Đ.A
Ở TP HCM, ước tính mỗi ngày thải ra khoảng 2.000 tấn rác xây dựng, nhưng vẫn chưa có nhà máy xử lý loại rác này. Ảnh: Đ.A
Ở TP HCM, ước tính mỗi ngày thải ra khoảng 2.000 tấn rác xây dựng, nhưng vẫn chưa có nhà máy xử lý loại rác này. Ảnh: Đ.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top