Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt

Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt. Ảnh: Nguyễn Hà
Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt. Ảnh: Nguyễn Hà
Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top