Dầu loang ở nước đầu nguồn: Lãnh đạo Công ty nước Sông Đà nói không bưng bít

Lên top