Đất đá san phẳng nhiều công trình của thủy điện Rào Trăng 3

Đất đá san phẳng nhiều nơi. Ảnh: Trần Hồng.
Đất đá san phẳng nhiều nơi. Ảnh: Trần Hồng.
Đất đá san phẳng nhiều nơi. Ảnh: Trần Hồng.
Lên top