Đập Tam Hiệp không gánh hết lũ lụt, an toàn đập thuỷ điện Việt Nam ra sao?

Lũ lớn ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Lũ lớn ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Lũ lớn ở Chương Mỹ năm 2018. Ảnh: Văn Thắng.
Lên top