Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Huyện Phù Cừ đang kiểm tra, xác minh thông tin người dân "tố" Chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước. Ảnh: Phạm Đông
Huyện Phù Cừ đang kiểm tra, xác minh thông tin người dân "tố" Chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước. Ảnh: Phạm Đông
Huyện Phù Cừ đang kiểm tra, xác minh thông tin người dân "tố" Chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước. Ảnh: Phạm Đông
Lên top