Sau vụ nước sạch nhiễm dầu:

Dân vẫn lo thiếu an toàn, chưa nên tăng giá nước

Người dân Hà Nội vẫn còn lo lắng về chất lượng nước sạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân Hà Nội vẫn còn lo lắng về chất lượng nước sạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân Hà Nội vẫn còn lo lắng về chất lượng nước sạch. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top