Dân dựng lều, túc trực trước nhà máy cồn ở Quảng Nam vì gây ô nhiễm

Lên top