Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Sóc Sơn xem xét đền bù theo giá đất mới

Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh PV.
Lên top