Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Sóc Sơn kiến nghị "khẩn" lên thành phố

Người dân xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn).
Người dân xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn).
Người dân xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn).
Lên top