Đầm Ô Loan - Phú Yên bị xâm hại: Xử lý nghiêm các vi phạm

Tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý lồng bè trái phép trên Đầm Ô Loan. Ảnh: PV
Tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý lồng bè trái phép trên Đầm Ô Loan. Ảnh: PV
Tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý lồng bè trái phép trên Đầm Ô Loan. Ảnh: PV
Lên top