Đã tìm thấy tất cả 13 thi thể trong đoàn cứu hộ Rào Trăng 3

Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Lên top