Đà Nẵng tính toán lại, không di dời bãi rác Khánh Sơn

Bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng.
Bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng.
Bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng.
Lên top