Đà Nẵng lắp máy sục khí cải tạo nước hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung

6 máy sục khí được lắp đặt tại hồ Vĩnh Trung, Đà Nẵng để cải thiện chất lượng nước. Ảnh: TT
6 máy sục khí được lắp đặt tại hồ Vĩnh Trung, Đà Nẵng để cải thiện chất lượng nước. Ảnh: TT
6 máy sục khí được lắp đặt tại hồ Vĩnh Trung, Đà Nẵng để cải thiện chất lượng nước. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top