Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân làm sạch biển

Hàng ngàn người ra quân trong chiến dịch Làm sạch biển ở Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Hàng ngàn người ra quân trong chiến dịch Làm sạch biển ở Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Hàng ngàn người ra quân trong chiến dịch Làm sạch biển ở Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Lên top