Đà Nẵng hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trước sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

Đà Nẵng hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trước sáng Mùng 1 Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Đà Nẵng hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trước sáng Mùng 1 Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Đà Nẵng hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trước sáng Mùng 1 Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Lên top