Đà Nẵng giảm rác thải nhựa từ công sở đến cộng đồng

Chú cá "Bống" đặc biệt với nhiệm vụ "ăn rác" được đặt trên biển Đà Nẵng
Chú cá "Bống" đặc biệt với nhiệm vụ "ăn rác" được đặt trên biển Đà Nẵng
Chú cá "Bống" đặc biệt với nhiệm vụ "ăn rác" được đặt trên biển Đà Nẵng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top