Đà Nẵng: Đầu tư 360 tỉ đồng nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch

Đà Nẵng đầu tư hơn 360 tỷ đồng để nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch và tuyến ống nước thô về nhà máy nước cầu Đỏ.  ảnh: SC
Đà Nẵng đầu tư hơn 360 tỷ đồng để nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch và tuyến ống nước thô về nhà máy nước cầu Đỏ. ảnh: SC
Đà Nẵng đầu tư hơn 360 tỷ đồng để nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch và tuyến ống nước thô về nhà máy nước cầu Đỏ. ảnh: SC
Lên top