Đà Nẵng đầu tư 211 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển

Ô nhiễm ven biển Đà Nẵng đã kéo dài nhiều năm nay khiến ngành du lịch bị đe dọa. Ảnh: TT
Ô nhiễm ven biển Đà Nẵng đã kéo dài nhiều năm nay khiến ngành du lịch bị đe dọa. Ảnh: TT
Ô nhiễm ven biển Đà Nẵng đã kéo dài nhiều năm nay khiến ngành du lịch bị đe dọa. Ảnh: TT
Lên top