Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2025 sẽ phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình

Người dân Đà Nẵng đã dần hình thành thói quen phân loại rác. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng đã dần hình thành thói quen phân loại rác. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng đã dần hình thành thói quen phân loại rác. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top