Đà Nẵng đặt camera để giám sát hoạt động bãi rác Khánh Sơn

Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng
Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng
Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng
Lên top