Đà Nẵng đạt 7/10 tiêu chí về môi trường: Còn nhiều thách thức để hoàn thành các mục tiêu còn lại

Đà Nẵng xác định công tác bảo vệ môi trường cần thời gian lâu dài để tạo thói quen, huy động nguồn lực và sự chung tay của người dân. Ảnh: TT
Đà Nẵng xác định công tác bảo vệ môi trường cần thời gian lâu dài để tạo thói quen, huy động nguồn lực và sự chung tay của người dân. Ảnh: TT
Đà Nẵng xác định công tác bảo vệ môi trường cần thời gian lâu dài để tạo thói quen, huy động nguồn lực và sự chung tay của người dân. Ảnh: TT
Lên top