Đà Nẵng báo động khả năng cháy rừng trên diện rộng

Đà Nẵng báo động khả năng cháy rừng trên diện rộng. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng báo động khả năng cháy rừng trên diện rộng. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng báo động khả năng cháy rừng trên diện rộng. Ảnh: Hồ Văn
Lên top