Đà Nẵng: 160 người tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu ở bãi biển Đà Nẵng. ảnh: V.X
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu ở bãi biển Đà Nẵng. ảnh: V.X
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu ở bãi biển Đà Nẵng. ảnh: V.X
Lên top