Đã có kết quả xét nghiệm của 10 lính cứu hỏa vụ cháy Cty Rạng Đông

Lính cứu hỏa trong vụ cháy Rạng Đông.
Lính cứu hỏa trong vụ cháy Rạng Đông.
Lính cứu hỏa trong vụ cháy Rạng Đông.
Lên top