Đã có kết quả kiểm tra thủy ngân quanh nhà máy Rạng Đông sau vụ cháy

Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Lên top