Cứu hộ hai cá thể gấu ngựa

Các bác sỹ khám sức khỏe cho gấu sau gây mê.
Các bác sỹ khám sức khỏe cho gấu sau gây mê.
Các bác sỹ khám sức khỏe cho gấu sau gây mê.
Lên top