Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cuộc sống hàng chục hộ dân đảo lộn vì mùi hôi từ trại heo

Trại heo của ông Trần Công Kiên. Ảnh: Đ.V
Trại heo của ông Trần Công Kiên. Ảnh: Đ.V