Cụm công nghiệp chưa hoàn thiện tại Đắk Lắk: Nhiều DN xả thải gây ô nhiễm

Người dân phản ánh nước xả thải từ Cụm công nghiệp đổ ra có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Ảnh: H.L
Người dân phản ánh nước xả thải từ Cụm công nghiệp đổ ra có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Ảnh: H.L
Người dân phản ánh nước xả thải từ Cụm công nghiệp đổ ra có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Ảnh: H.L
Lên top