Cụ ông ở Hà Nội 30 năm tự nguyện vớt rác bảo vệ môi trường

Ông Đỗ Sáng Luyện thường xuyên vớt rác bên hồ B52. Ảnh: LN.
Ông Đỗ Sáng Luyện thường xuyên vớt rác bên hồ B52. Ảnh: LN.
Ông Đỗ Sáng Luyện thường xuyên vớt rác bên hồ B52. Ảnh: LN.
Lên top