Cty sông Đà xả gần 3.000m3 nước súc rửa bể trong sự cố nhiễm dầu ra suối

Lên top