Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công ty TNHH xử lý chất thải VN (VWS): Nguy cơ bị cắt giảm số lượng rác xử lý

Một góc khu xử lý rác Đa Phước, thuộc VWS. Ảnh: H.H
Một góc khu xử lý rác Đa Phước, thuộc VWS. Ảnh: H.H