Công ty TNHH xử lý chất thải VN (VWS): Nguy cơ bị cắt giảm số lượng rác xử lý

Một góc khu xử lý rác Đa Phước, thuộc VWS. Ảnh: H.H
Một góc khu xử lý rác Đa Phước, thuộc VWS. Ảnh: H.H
Một góc khu xử lý rác Đa Phước, thuộc VWS. Ảnh: H.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM