Công ty Sông Đà tạm ngừng cấp nước, súc xả đường ống sau sự cố nhiễm dầu

Lên top