Công tác cứu hộ Rào Trăng 3 khó khăn chồng khó khăn do mưa lớn kéo dài

Trên đường vào hiện trường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Ảnh: CTV.
Trên đường vào hiện trường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Ảnh: CTV.
Trên đường vào hiện trường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Ảnh: CTV.
Lên top