Cơn mưa "vàng" giải nhiệt cho liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm dịu bớt không khí oi nắng cho Quảng Nam và Đà Nẵng.
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm dịu bớt không khí oi nắng cho Quảng Nam và Đà Nẵng.
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm dịu bớt không khí oi nắng cho Quảng Nam và Đà Nẵng.
Lên top