Còn mấy đợt mưa sao băng kỳ thú ở Việt Nam trong năm nay?

Mưa sao băng Lyrids được chụp vào ngày 22 tháng 4 năm 2013 tại Thung lũng Hope, California. Ảnh: Mark Lissick/Wildlight Nature Photography.
Mưa sao băng Lyrids được chụp vào ngày 22 tháng 4 năm 2013 tại Thung lũng Hope, California. Ảnh: Mark Lissick/Wildlight Nature Photography.
Mưa sao băng Lyrids được chụp vào ngày 22 tháng 4 năm 2013 tại Thung lũng Hope, California. Ảnh: Mark Lissick/Wildlight Nature Photography.
Lên top