Còn bao nhiêu cơn bão/áp thấp nhiệt đới tác động từ nay đến hết tháng 10?

Vị trí và đường đi của bão số 8 khả năng tác động miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 khả năng tác động miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 khả năng tác động miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top