Còn 13 trọng điểm ngập úng ở Hà Nội cần được giải quyết

Còn 13 trọng điểm úng ngập ở Hà Nội mùa mưa năm 2019.
Còn 13 trọng điểm úng ngập ở Hà Nội mùa mưa năm 2019.
Còn 13 trọng điểm úng ngập ở Hà Nội mùa mưa năm 2019.
Lên top