Còn 11.000 bếp than tổ ong, Hà Nội làm gì để xóa bỏ hoàn toàn vào 2021?

Lên top