Cơ quan, đoàn thể phải là đơn vị gương mẫu trong giảm thiểu rác thải nhựa

Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị giao ban báo chí ngày 5.11. Ảnh: Phạm Đông
Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị giao ban báo chí ngày 5.11. Ảnh: Phạm Đông
Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị giao ban báo chí ngày 5.11. Ảnh: Phạm Đông
Lên top