Có hệ thống xử lý nước thải mới, dân thêm khổ vì... hôi thối

Hệ thống xử lý nước thải bị hỏng nhưng chậm sửa chữa ở chợ Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
Hệ thống xử lý nước thải bị hỏng nhưng chậm sửa chữa ở chợ Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
Hệ thống xử lý nước thải bị hỏng nhưng chậm sửa chữa ở chợ Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
Lên top