"Cô gái thời tiết" của Lao Động

Dẫn trực tiếp dưới nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội trong mùa hè năm 2020.
Dẫn trực tiếp dưới nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội trong mùa hè năm 2020.
Dẫn trực tiếp dưới nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội trong mùa hè năm 2020.
Lên top