Chuyện tình yêu của đàn Voọc Chà Vá chân xám ở núi Hòn Dồ

Gia đình Voọc tại khu vực huyện Núi Thành: Ảnh: Đỗ Vạn
Gia đình Voọc tại khu vực huyện Núi Thành: Ảnh: Đỗ Vạn
Gia đình Voọc tại khu vực huyện Núi Thành: Ảnh: Đỗ Vạn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top