Chuyển giao thành công một cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép tại Hải Phòng

Cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ảnh FOUR PAWS
Cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ảnh FOUR PAWS
Cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ảnh FOUR PAWS
Lên top