Chuyên gia nói gì về việc cải tạo sông Tô Lịch thành công viên?

Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE cung cấp
Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE cung cấp
Hình ảnh mô phỏng “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh" sông Tô Lịch. Ảnh: JVE cung cấp
Lên top