Chuyên gia lí giải hiện tượng bất thường của thời tiết